fördelaktig

fördelaktig
fin., bus., econ.
• fördelaktig, inbringande, vinstgivande, lönande, förmånlig, räntabel, nyttig, gynnsam, gunstig
• förmånlig, fördelaktig, bra, inbringande, lönande, billig, gynnsam
• gynnsam, förmånlig, fördelaktig, glädjande, passande
• fördelaktig, inbringande, vinstgivande, lönande, förmånlig, räntabel, nyttig, gynnsam, gunstig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • fördelaktig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • förmånlig — • fördelaktig, inbringande, vinstgivande, lönande, förmånlig, räntabel, nyttig, gynnsam, gunstig • inbringande, lönande, givande, vinstgivande, räntabel, förmånlig, profitabel, remunerativ • billig, förmånlig, rimlig, ekonomisk • gynnsam,… …   Svensk synonymlexikon

  • gynnsam — • fördelaktig, inbringande, vinstgivande, lönande, förmånlig, räntabel, nyttig, gynnsam, gunstig • förmånlig, fördelaktig, bra, inbringande, lönande, billig, gynnsam • gynnsam, förmånlig, fördelaktig, glädjande, passande • lovande, hoppingivande …   Svensk synonymlexikon

  • gagnelig — • fördelaktig, inbringande, vinstgivande, lönande, förmånlig, räntabel, nyttig, gynnsam, gunstig …   Svensk synonymlexikon

  • nyttig — • fördelaktig, inbringande, vinstgivande, lönande, förmånlig, räntabel, nyttig, gynnsam, gunstig • duglig, användbar, brukbar, lämplig, passande • brukbar, användbar, nyttig, ändamålsenlig …   Svensk synonymlexikon

  • gunstig — • förmånlig, fördelaktig, bra, inbringande, lönande, billig, gynnsam • fördelaktig, inbringande, vinstgivande, lönande, förmånlig, räntabel, nyttig, gynnsam, gunstig …   Svensk synonymlexikon

  • billig — • facil, måttlig, billig, moderat • förmånlig, fördelaktig, bra, inbringande, lönande, billig, gynnsam • billig, förmånlig, rimlig, ekonomisk …   Svensk synonymlexikon

  • bra — • förtjänstfull, berömlig, bra, utmärkt • förmånlig, fördelaktig, bra, inbringande, lönande, billig, gynnsam …   Svensk synonymlexikon

  • glädjande — • gynnsam, förmånlig, fördelaktig, glädjande, passande • glädjande, glad, trevlig, rolig, angenäm, uppmuntrande • lycklig, glad, strålande, lycksalig, lyckosam, glädjande …   Svensk synonymlexikon

  • lämplig — • gynnsam, förmånlig, fördelaktig, glädjande, passande law • lämplig, passande, lämpad, användbar, adekvat, duglig, läglig, lagom, gynnsamm • lyckad, trevlig, angenäm, utmärkt, förträfflig, framstående, träffande, lämplig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”